Om ejendommen

Ejendommen er en rødmurstens bygning på 3 længer der ligger på Christianshavn, lige indenfor Københavns volde. På denne hjemmeside kan du læse lidt om bygningen og om beboernes ejerforening.
Ejendommen består af 177 lejligheder, deraf 6 forretninger (samlede under møbelforretningen 'Vestergaard Møbler') desuden 13 garager.
Udover dette byder ejendommen på en række fællesfaciliteter, hvor de fleste findes i ejendommens flotte kælder.
Ejendommen er præmieret i 1938 for godt boligbyggeri. Den er bevaringsværdig i klasse 4.
Ejendommens grundareal består af 5000 m2.

Historie 

K.A.B. opførte også ejendommen Strandvejsgården på Strandvejen (nu: Østerbrogade) mellem Jagtvej og Svanemøllen samtidigt med Ved Volden.

Dansk Financia har løbende solgte deres lejligheder fra starten af 1970erne. De tilbageværende oprindelige lejelejligheder (kaldet restejendommen) i Ved Volden ejes af Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, der ligesom Dansk Financia A/S (som nu udelukkende er et administrationsselskab) ejes af Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond.

Oprindeligt var der et stort spejlbassin der hvor haven og garagerne befinder sig nu, med to springvand i form af en søløve og en hvalros. Disse blev nedlagt da vand fra bassinet trængte ind i resterne fra de gamle kældere fra før bebyggelsen blev lavet.

Officielt

Den løbende forvaltning administreres af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. 

Ejerforeningen afholder generalforsamling senest 31. januar hvert år. Kopier af generalforsamlingsreferater og regnskab kan rekvireres hos Ejendommens administrator Datea A/S.  

Ejendommens seneste tilstandsrapport er udfærdiget i september 2007.

Ejendommens daglig drift varetages af en vicevært.

Information omkring ejendommens vedtægter og husorden findes under afsnittet om ejendommen.

Parkering

Ejendommen råder over i alt 52 afmærkede parkeringspladser samt et mindre antal særlige parkeringsmuligheder for håndværkere og hjemmepleje. 42 af parkeringspladserne udlejes til beboere for pt. 720 kr. pr. måned. De resterende 10 pladser fungerer som kunde- og forretningsparkering for Vestergaard Møbler. Uden for forretningens åbningstid kan disse pladser bruges til parkering for gæster til Ved Voldens beboere.

Derudover er der 13 garager, der er udmatrikuleret som selvstændige, individuelt ejede enheder. Garagerne kan handles frit, men må ifølge ejendommens tinglyste vedtægter kun benyttes af beboere på Ved Volden. Ejerforeningen har købt fire garager til forskellige typer affaldsrum samt maskinel til snerydning mv., så der er pt. kun 9 garager i fri handel og til rådighed for parkering.

Ejendommens parkeringspladser dækker langt fra behovet for beboerne og deres gæster. Ejerforeningen har derfor udformet en fleksibel parkeringsordning, der søger at imødekomme de forskellige behov med den bedst mulige udnyttelse af de foreliggende parkeringsmuligheder.

De nærmere regler og praktiske anvisninger fremgår af dokumentet Parkeringsordning Ved Volden (øverst til højre). Her kan også ses nærmere om ventelisten til beboerparkering, hvor der i øjeblikket er et par års ventetid.

Der er også udarbejdet særlige info-ark om gæsteparkering, håndværkerparkering og hjemmeplejeparkering. Info-arkene kan bruges til orientering af gæster, håndværkere og hjemmepleje om parkeringsmulighederne.

De forskellige parkeringsmuligheder er vist på nedenstående oversigt Reserverede P-pladser.

  

Fælles faciliteter

Ejendommen Ved Volden tilbyder mange faciliteter til beboernes benyttelse:

 

Fælleslokale, der kan lejes til fester og andre arrangementer. Se nærmere om leje og brug af lokalet under Dokumenter: "Velkomme i Fælleslokalet!"

Vaskeri med 4 vaskemaskiner, 2 tørretumblere, centrifuge samt rulle - alle i industri kvalitet.

Fire tørrerum, hvoraf de tre kan reserveres.

Motionsrum etableret i det tidligere brændselslager i varmecentralen.

Hobbyrum til mindre hobby arbejde.

Cykelværksted med trykluft.

Barnevognsrum og cykelrum i kælderen til en begrænset antal cykler.

 

Stor have med lejeredskaber som sandkasse, gynger og rutsjebane for småbørn.

Cykelparkering langs alle indvendige mure i gården.

Storskraldsrum i garage nr. 8.

Udsmykninger i indgangspartierne

 

Vilhelm Bjerke Petersens og Elsa Thoresens surrealistiske udsmykninger fra 1939 i Ved Voldens indgangspartier blev i 2011 restaureret og forsynet med ny indramning. Restaureringen blev gennemført på initiativ af en række beboere og med støtte fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S og Dansk Financia A/S, hvis ejer - Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond - støtter kunstneriske formål.

Elsa Thoresen og Vilhelm Bjerke Petersens udsmykninger består af 13 malerier (kartoner) med forskellige mål, der er placeret i hver af ejendommens opgange.

Restaureringen blev færdiggjort i 2012, hvor det samtidig var 75 år siden, at ejendommen Ved Volden blev opført og Dansk Financia A/S stiftet.

I denne anledning blev der også udgivet  en bog om udsmykningerne. Bogen er skrevet af kunstformidleren og forfatteren Naja Pedersen og med foto af Ida Wang (ISBN 978-87-995 191-0-1).